Skip To The Main Content
 • Actieplan windenergie

  29 maart, 2016
  Een actieplan moet ervoor zorgen dat Nederland voldoende windenergie produceert.
 • Verminderen stress ligt bij medewerker zelf

  22 maart, 2016
  De sleutel tot het verminderen van stress en voorkomen van burn-out ligt bij de medewerker zelf. Een juiste begeleiding en een veilige omgeving zijn hierbij wel erg belangrijk.
 • Steeds vaker stress op jonge leeftijd

  22 maart, 2016
  Stressklachten vormen sinds jaar en dag de belangrijkste verzuimoorzaak in Nederland. Opmerkelijk is dat dit psychische verzuim nu naar steeds jongere leeftijdscategorieën verschuift. Dat signaleert ArboNed in een analyse die is gebaseerd op ruim een miljoen werknemers.
 • Wangedrag ambtenaar openbaar?

  21 maart, 2016
  De gemeente Hellendoorn bestrafte de afgelopen drie jaar zeven ambtenaren wegens overtreding van de integriteit. De gemeente bracht dit niet zelf naar buiten. We weten het dankzij de krant.
 • Digitalisering gaat te snel

  14 maart, 2016
  De meeste ouderen vrezen de toenemende digitalisering van overheidsdienstverlening niet bij te kunnen benen. Dat stelt seniorenorganisatie Unie KBO.
 • Gemeente regisseert buurtwhatsapp

  07 maart, 2016
  De gemeente Schouwen-Duiveland gaat de regie voeren over buurtwhatsapp-groepen om wildgroei tegen te gaan en de effectiviteit ervan te verhogen.
 • Mediawet sneuvelt

  22 februari, 2016
  De Mediawet van staatssecretaris Dekker haalt het niet in de Eerste Kamer. Dekker moet zijn wet flink aanpassen en terug naar de Tweede Kamer.
 • Plan voor communicatie over vluchtelingen

  15 februari, 2016
  Het COA heeft ook dit jaar veel extra opvangplaatsen nodig voor mensen die asiel aanvragen. Dat vraagt veel van de gemeenten en van de communicatieafdelingen.
 • Tips voor perfecte town hall meeting

  08 februari, 2016
  Town hall meetings zijn goede gelegenheden voor bestuur en politiek om specifieke groepen of bewoners in een informele sfeer te ontmoeten. Maar hoe organiseer je een succesvolle meeting? Een whitepaper en een infographic geven tips en adviezen.
 • Dag VAR, hallo DBA

  04 februari, 2016
  De Verklaring arbeidsrelatie gaat plaats maken voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met ingang van 1 mei 2016 kan de fiscale arbeidsrelatie van freelancers, zzp’ers en ander zelfstandigen met hun opdrachtgevers in modelovereenkomsten vastgelegd worden.
 • Effectief communiceren met beelden

  01 februari, 2016
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Beeldwijzer ontwikkeld, een praktische richtlijn voor beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals voor het overbrengen van informatie.
 • Gereedschap voor gewenst gedrag

  08 januari, 2016
  Met de publicatie ‘Gereedschap voor gedragsverandering’ wil de Dienst Publiek en Communicatie van de Rijksoverheid communicatieprofessionals een leidraad geven voor overheidscampagnes om gedrag te veranderen.
 • Ietsje leesbaarder graag

  08 januari, 2016
  Raadsleden kunnen met kortere en leesbare ambtelijke stukken hun controlerende taak beter uitoefenen. Leesbaarheid van stukken komt als belangrijkste verbeterpunt naar voren in een onderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers. Raadsleden zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning door ambtenaren, de griffie en fractieassistenten.
 • Tekort aan expertise is te voorkomen

  08 januari, 2016
  Medewerkers moeten zich beter en sneller aanpassen aan technologische ontwikkelingen. Bedrijven moeten leren verder vooruit te kijken om in hun personeelsbehoefte te voorzien. Dat voorkomt tekorten aan expertise.
 • Vijf gepeperde uitspraken op WP

  08 januari, 2016
  Working Progress legt de verbinding tussen trends, strategie en bedrijfsvoering. Experts komen aan het woord in inspirerende artikelen die duiding geven over de inzet van expertise. Vijf gepeperde uitspraken uit Q4.
 • Halffabrikaten werken beter

  09 december, 2015
  Een vernieuwde samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven biedt enorme kansen. Mits de partijen door een nieuwe bril durven te kijken. Er lijkt gestreefd te worden naar opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven. Ik denk dat dat volstrekt onmogelijk is. De vraag uit het bedrijfsleven is ongelooflijk divers... lees verder ->
 • Overheid biedt steeds meer data

  09 december, 2015
  Overheden stellen steeds meer informatie beschikbaar via de website data.overheid.nl. In 2015 is het aantal datasets dat overheden hebben geplaatst verdubbeld van 3.150 naar ruim 7.100. De openbare gegevens zijn vrij toegankelijk en te gebruiken. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Kennisplatform voor openbaar bestuur

  09 december, 2015
  Op het platform staan columns en artikelen van wetenschappers, ambtenaren van verschillende overheidslagen en professionals uit de praktijk. Rubrieken zijn onder meer lokale vernieuwing en sociale en technologische innovatie, maar ook dossiers als de hervorming van de nationale politie of het EU-voorzitterschap.
 • Stop the war for talent!

  23 november, 2015
  Scientia potentia est. Kennis is macht. Dat is de aloude doctrine waarmee we zijn opgevoed en die we nog veelvuldig vertalen naar de arbeidsmarkt. ‘War for talent’ noemen we het dan. Zoveel mogelijk talent binnenhalen en vasthouden. Er ten koste van alles voor zorgen dat professionals niet bij de buren gaan werken.
 • Uberisering leidt tot combinatiebanen

  23 november, 2015
  De uberisering van de economie en de arbeidsmarkt heeft voor- en nadelen. De flexibiliteit die de deeleconomie vraagt, is niet voor iedereen ideaal. Maar hoogopgeleide professionals die snel uitgekeken zijn op een baan of een taak, kunnen dankzij de deeleconomie hun ei kwijt in verschillende uitdagingen.

White paper 'Mens en Robot'

Digitalisering en robotisering veranderen de samenleving en dus ook de arbeidsmarkt. Op een ingrijpende manier, waarin verandering de enige constante factor zal zijn. De vakpers staat er bol van.

Hyperlink Download de ​white paper

VAR wordt Wet DBA

Wat betekent dit voor jou als opdrachtgever? Of voor jou als ZZP’er? Download gratis de brochure en je bent op de hoogte.

Hyperlink Download de ​brochure

Copyright 2014 USG People