Skip To The Main Content

Overheidswebsites beter bezocht

26 april, 2018

Driekwart van alle Nederlanders bezocht in 2017 een website van een overheid, vooral om informatie te zoeken. Dat meldt het CBS.

Gebruik overheidswebsites stijgt

Driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gebruikte in 2017 een overheidswebsite. Dat zijn bijna 11 miljoen mensen. Een jaar eerder lag het gebruik nog op 70 procent. Dat meldt het CBS na onderzoek over ICT-gebruik, huishoudens en personen.

Publieke instanties en overheidswebsites

Het CBS telt onder de overheidswebsites sites van burgerzaken van gemeenten of de belastingdienst, webpagina’s waar adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven, waar informatie te vinden is over sociale voorzieningen of over officiële documenten zoals paspoort, rijbewijs, trouw- of geboorteakte. Ook rekent het CBS websites van andere publieke instanties tot overheidswebsites, zoals die van waterleveranciers, gezondheids- en onderwijsinstellingen. Uit de metingen blijkt dat bijna 70 procent van de Nederlanders een site van een overheidsinstantie bezocht en 55 procent een website van een publieke instantie.

Hoogopgeleiden gebruiken vaker overheidswebsites

Informatie zoeken was het voornaamste doel van het gebruik van overheidswebsites. Twee derde gaf aan dat dit de reden was. Bijna de helft heeft documenten gedownload, iets meer dan de helft stuurde documenten via internet terug. Het percentage hoogopgeleiden dat de sites bezocht, is twee keer zo groot als het percentage laagopgeleiden. Van de 25 tot 45-jarigen bezocht 85 procent een overheidswebsite.

Nederland Europees geen koploper

Hoewel Nederlanders in 2017 koplopers zijn in internetgebruik binnen de Europese Unie, staan ze wat betreft het gebruik van overheidswebsites niet bovenaan. Denemarken, Finland en Zweden scoorden hoger. Vergeleken met de rest van de Europese Unie scoort Nederland goed. Bijna de helft van de EU-inwoners gebruikte in 2017 een overheidswebsite.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS

White paper 'Mens en Robot'

Digitalisering en robotisering veranderen de samenleving en dus ook de arbeidsmarkt. Op een ingrijpende manier, waarin verandering de enige constante factor zal zijn. De vakpers staat er bol van.

Hyperlink Download de ​white paper

VAR wordt Wet DBA

Wat betekent dit voor jou als opdrachtgever? Of voor jou als ZZP’er? Download gratis de brochure en je bent op de hoogte.

Hyperlink Download de ​brochure

Copyright 2014 USG People