Skip To The Main Content

De AVG: kansen en risico’s voor de marketeer

15 september, 2017

AVG_marketeer

Van het bedrijfsleven tot overheidsinstanties, iedereen krijgt te maken met de aanstaande veranderingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De Europese commissie kondigde veranderingen aan onder de noemer General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wetgeving rondom privacy is vanaf 25 mei 2018 van kracht, een datum die langzaam maar zeker erg dichtbij begint te komen.


Drie aandachtspunten voor de marketeer

De nieuwe wetgeving brengt nogal wat veranderingen in het marketinglandschap met zich mee. Om als marketeer of communicatie professional concreet aan de slag te gaan met alle veranderingen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er precies speelt. Daarom drie belangrijke aandachtspunten op een rij.


Aandachtspunt 1: privacy by design

Onder de nieuwe wet worden de regels rondom privacy aangescherpt: privacy by designwordt verplicht. Dit houdt in dat klanten ten alle tijden toegang moeten hebben tot hun persoonsgegevens en in staat moeten zijn deze zelf aan te passen. Een klant heeft bijvoorbeeld het recht heeft om zijn of haar gegevens op te vragen uit de database. Een organisatie moet persoonsgegevens als het ware uit de database kunnen ‘tillen’ en aan de persoon kunnen voorleggen, zodat voorkeuren gemakkelijk kunnen worden aangepast.


Aandachtspunt 2: recht om vergeten te worden

Personen in de database hebben ‘het recht om vergeten te worden’, dat houdt in dat zij kunnen eisen dat hun gegevens uit de database worden verwijderd. Organisaties zijn verplicht om gegevens te wissen wanneer ze bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming wordt ingetrokken of wanneer de klant bezwaar maakt tegen bijvoorbeeld direct marketing uitingen.

Aandachtspunt 3: informed consent
Verder worden de toestemmingseisen flink aangescherpt. Het verwerken van iemands persoonsgegevens vereist informed consent. Een persoon moet voortaan expliciet en op basis van volledige informatie akkoord geven voor het gebruik van persoonsgegevens. Organisaties moeten aan kunnen tonen dat de toestemming daadwerkelijk is gegeven en de toestemming moet altijd kunnen worden ingetrokken.

“Een collega marketeer zag de datum voorbij komen: 25 mei 2018. ‘Is dit iets voor in de nieuwsbrief?’, vroeg ze zich af. Na verder lezen realiseerde ze zich dat dit een bredere aanpak vergt.”


Wat mag wel en wat mag niet?
Wat zijn de gevolgen in de praktijk? Bij het opzetten van een marketingcampagne moet je er bijvoorbeeld rekening mee houden dat iemand pas mag worden benaderd als die persoon expliciet heeft aangegeven dat te willen. Een flink verschil met voorheen, toen je gegevens die je had verzameld door verschillende marketingactiviteiten automatisch kon gebruiken voor het verspreiden van content. Mensen laten nog steeds gegevens achter wanneer zij bijvoorbeeld een proefpakket bestellen, maar je kunt ze zonder expliciete toestemming niet meer automatisch benaderen met andere content.

Deze verandering heeft zowel invloed op nieuwe namen in de database als op huidige klantbestanden. Veel organisaties hebben de ‘waar, wanneer en hoe’ van de verkregen toestemming en persoonsgegevens nog niet op papier. Dat betekent in het geval van het huidige klantbestand dat er dus opnieuw toestemming moet worden gevraagd voor het gebruik van persoonsgegevens.

Vervolgens ligt de bal bij de klant. De klant bepaalt wie er wel en wie er geen toestemming krijgt om in de toekomst contact te houden. Daar komen we eigenlijk weer terug bij het eerder genoemde privacy by design. De wensen van de klant staan centraal, omdat hij of zij precies weet waar, wanneer en aan wie toestemming wordt gegeven.

 

Efficiënt communiceren met je klantbestand
Wanneer een klant geen toestemming geeft, moet deze volgens de nieuwe wetgeving volledig uit het klantenbestand worden verwijderd. Dit kán leiden tot een flinke krimp van de huidige database. Een gegeven waarbij de schrik je in eerste instantie om het hart slaat. Maar is dat wel nodig? Zie het niet verkrijgen van toestemming niet als iets negatiefs, maar meer als een gegeven. Klanten die geen toestemming geven zijn blijkbaar niet (meer) betrokken bij de organisatie of hebben simpelweg geen behoefte aan de content die je hen toestuurt. Opnieuw toestemming vragen betekent dus een flinke opschoning van je database en dus een stap vooruit op het gebied van efficiënt communiceren met je klantbestand.

Met de nieuwe wetgeving wordt er dus plaats gemaakt voor een efficiënter communicatiemodel. Als marketeer heb je meer inzicht in de wensen van je klant. Dat betekent een verschuiving van: ‘content naar mensen toe sturen, of ze daar nou op zitten te wachten of niet’, naar: ‘welke content wíl de klant ontvangen en hoe kan ik daar het best op inspelen?’. Zie het als De Klant is Koning, maar dan 2.0.  

Laten we de nieuwe wetgeving op die manier bekijken. Niet als een bedreiging voor de database, maar als de sleutel voor succes op het gebied van efficiënt communiceren.  


Over de auteur
Mijn naam is Elsje de Bie. Ik sta voor creativiteit en heb een passie voor schrijven. Sinds kort werk ik als communicatie professional voor USG. Op dit moment verdiep ik me voor een opdracht in Data Privacy en de GDPR. Ik vind de combinatie tussen een juridische basis en het opzetten van een marketing- en communicatie strategie erg interessant.

Bekijk hier het LinkedIn profiel van Elsje 

White paper 'Mens en Robot'

Digitalisering en robotisering veranderen de samenleving en dus ook de arbeidsmarkt. Op een ingrijpende manier, waarin verandering de enige constante factor zal zijn. De vakpers staat er bol van.

Hyperlink Download de ​white paper

VAR wordt Wet DBA

Wat betekent dit voor jou als opdrachtgever? Of voor jou als ZZP’er? Download gratis de brochure en je bent op de hoogte.

Hyperlink Download de ​brochure

Copyright 2014 USG People