/* End Google Tag Manager */
Skip To The Main Content

Een berg bouwen: de overtreffende trap van bergen verzetten

Sportjournalist Thijs Zonneveld opperde in juli 2011 voor het eerst het idee van een berg in Nederland. In eerste instantie ging het hem om wielrenners, skiërs en bobbers een reis naar de Alpen of nog verder, te besparen. Na een eerste brainstormsessie, waarin De Berg groeide tot een hoogte van 2 kilometer, werd geconcludeerd dat dit een project kon worden met veel meer potentie dan de sport alleen.

logo Die berg komt er

Multidisciplinair

De ontwikkeling van De Berg moest een multidisciplinair samenwerkingsverband zijn met als pijlers: duurzaamheid, innovatie en techniek, maar tegelijkertijd een impuls geven aan de regionale en landelijke economie. Het idee was volwassen geboren. In de maanden daarna kwamen professionals van architecten- en ingenieursbureaus, universiteiten, adviesbureaus en onderzoeksinstituten samen om het idee te bespreken en vorm te geven.

Innovatie & ondernemerschap

De Berg heeft ons vanaf het eerste moment aangesproken. Innovatie, duurzame productie technieken, laatste ontwikkelingen koppelen aan ondernemerschap. Natuurlijk ook de uitdaging door de complexiteit van dit project, waarvan we weten dat wij de mensen hebben die dit aankunnen. Wij zijn er trots op ons aan dit project te verbinden. Het 1e jaar als hoofdsponsor van De Berg waarbij we o.a. een fulltime projectmanager in 2012 beschikbaar stelden om de haalbaarheidsstudie concreet in goede banen te leiden. Nu als projectpartner van Project Basecamp.

Werken aan prototype

Een onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is neergelegd in Project Basecamp. Binnen dit project zullen verschillende partijen uit onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven een aantal systemen gaan onderzoeken, verfijnen en onderzoeken. De missie van Project Basecamp is het opleveren van een prototype die precies zo functioneert als de vooralsnog denkbeeldige Nederlandse berg. Zo hoopt Basecamp bij te dragen aan innovaties op het gebied van voedselproductie, hernieuwbare energie, water en gezondheid. Zo komen we er achter of een Nederlandse berg haalbaar is!

Meer informatie: www.diebergkomter.nl / www.projectbasecamp.eu

Copyright 2014 USG People