/* End Google Tag Manager */
Skip To The Main Content

Creo-WindchillPLM & CAD

Partner voor de maakindustrie

Uw productdata worden met de dag complexer en omvangrijker, maar hoe halen u en uw team de juiste informatie uit die enorme hoeveelheid data? Kostbare tijd en vaak ook geld gaan verloren door onnodig zoeken naar de juiste data, en door gebruik van gegevens die niet meer up-to-date zijn. Product Lifecycle Management (PLM) biedt uw organisatie de handvatten om gefaseerd invulling te geven aan continue groei en verbetering. De technisch professionals van PLM & CAD helpen u hierbij via advies, support en training. Als het aankomt op kennis van PTC-software, behoort PLM & CAD tot de absolute top.

Van advies tot training

Onze gecertificeerde professionals nemen uw processen onder de loep, brengen uw uitdagingen in kaart op basis van proces-assessments en helpen u om PTC-software maximaal te benutten. Naast advies en support zetten we vooral in op training van uw medewerkers. Want een oplossing is pas echt een oplossing als deze succesvol wordt toegepast door iedere medewerker. Met onze klantgerichte aanpak bouwen we iedere dag verder aan tevreden klanten; daarom zijn onze klanten ook vaak onze ambassadeurs.

De voordelen van samenwerken met USG Engineering PLM & CAD:

 • Kortere doorlooptijden
 • Minder kans op fouten 
 • Hoge kwaliteit
 • Verbetering van de efficiency door heldere processen en goede trainingen
 • Productgerelateerde informatie altijd up-to-date en overal beschikbaar
 • Optimaal beheer van versies, revisies en wijzigingsbesluiten, ondanks vele wijzigingen en herhalingen
 • Complete dienstverlening: van advies en training tot projectmanagement en nazorg

Platinum Strategisch Service Partner in Windchill® en Creo®

USG Engineering PLM & CAD ontwikkelde een stevige reputatie in de Benelux door als eerste te investeren in kennis van de Creo®- en Windchill®-technologie. Mede hierdoor is USG Engineering PLM & CAD door PTC benoemd tot Platinum Strategisch Service Partner (SSP) van de Benelux. Dit is de hoogste partnerstatus die PTC biedt.

PTC logo's PLM&CAD USG Engineering

Contactgegevens

Christiaan Renzema
T: +31 (0)6-46186315

Bezoekadres PLM & CAD

Flight Forum 128
5657 DD Eindhoven
info@plmcad.usgengineering.nl

Van vormgeving naar maakbaarheid

by User Not Found | okt 15, 2014

De uitdaging

Beddenproducent Koninklijke Auping heeft twee jaar gewerkt aan het nieuwe bedmodel Essential. Het staat voor een bed dat teruggaat naar de essentie en is bedoeld voor een brede en stijlbewuste doelgroep. De sterke relatie tussen design en materialisatie, en de nauwe betrokkenheid van de ontwerpers Köhler & Wilms bij het ontwikkeltraject, heeft geresulteerd in een verfrissend nieuw bed-model. Alle onderdelen van dit bed zijn nieuw ontwikkeld. Bij de ontwikkeling was het binnen de strikte planning een uitdaging om met behoud van het voorgestelde design alle kwaliteitsaspecten te verwerken in het technische ontwerp. Hierbij moest rekening gehouden worden met maakbaarheid, mechanische sterkte, design for assembly en dis-assembly, en ontwerp volgens de Cradle to Cradle filosofie.

De oplossing

De technische professionals van USG Engineering hielpen de concepten om te zetten naar maakbare producten. Dankzij hun uitstekende 3D-CAD vaardigheden en technisch inhoudelijke kennis werd optimale samenwerking bereikt met het ontwikkelteam van Auping. Daarbij bleef het product design intact en voldoet het aan de eisen die Auping stelt aan zijn hoogwaardige producten.

Het resultaat

Sinds de introductie in april 2012 is het eerste volledige Cradle to Cradle bed ter wereld al meerdere keren onderscheiden. Naast de prestigieuze iF Product Design Award en de Red Dot Design Award is het bed ook onderscheiden met een Cradle to Cradle Silver certificaat en een Goed Industrieel Ontwerp Erkenning (GIO).

Over de samenwerking

"We werken al jaren goed samen en ervaren dat USG Engineering begrijpt wat wij aan kennis nodig hebben. De medewerkers van afdeling Product Development worden volledig betrokken in de verschillende projectteams. Met specifieke technische kennis en kunde spelen ze een belangrijke rol in onze ontwikkelingsprojecten. Daarnaast denken de experts van PLM & CAD mee over systeemconfiguraite en waar nodig geven ze trainingen op het gebied van Windchill en Creo." Simon van Es, Manager Product Strategy & Development, Koninklijke Auping.

109 comments

Leave a comment
 1. ahmed | jan 17, 2019
  This is extremely intriguing substance! I have altogether delighted in perusing your focuses and have arrived at the resolution that you are ideal about a significant number of them. You are extraordinaryZwembadbouwers
 2. Robinjack | jan 17, 2019
  I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers Tax Investigation Advisors
 3. Robinjack | jan 17, 2019
  Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a  pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional  expand. Regards. Tax Investigation Advisors
 4. Robinjack | jan 17, 2019
  nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this! Tax Investigation Advisors
 5. Robinjack | jan 17, 2019
  Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting. Tax Investigation Advisors
 6. Robinjack | jan 17, 2019
  Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting. Tax Investigation Advisors
 7. bilal khan | jan 17, 2019
  Confusing information, immense and outlandish structure, as offer especially finished with sharp examinations and thoughts, heaps of striking information and inspiration, the two of which I require, because of offer such an incredible information herehttps://fairviewgolf.net/2018/12/20/golf-clash-cheats-exactly-how-to-hack-golf-clash-in-80-secs-gems-and-also-coins
 8. How I Work | jan 17, 2019
  Hey, great blog, but I don’t understand how to add your site in my rss reader. Can you Help me please?How I Work
 9. Anthony C. Howard | jan 17, 2019
  I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories.website to sell real estate
 10. ahmed | jan 16, 2019
  hello there was simply checking whether you disapproved of a remark. I like your site and the thme you picked is super. I will be backLuxe zwembaden
 11. bilal khan | jan 16, 2019
  Bewildering data, gigantic and impossible structure, as offer particularly completed with sharp examinations and contemplations, loads of remarkable data and motivation, the two of which I require, due to offer such a great data herehttp://www.principality-hutt-river.com/gov/MFA/PHR_Diplomatic_Corps.htm
 12. Susanne J. Levine | jan 16, 2019
  Great knowledge, do anyone mind merely reference back to itizumio singapore price
 13. bilal khan | jan 15, 2019
  Appreciative for the strengthening on the web diary posting! Fundamentally put your blog segment to my most esteemed blog list and will channel forward for additional updates. Basically expected to record a word to offer imperative because of you for those incredible tips.Counter Terrorism Expertise of Dr. Sir Shamsul Hassan Syed Azeemi acknowledged
 14. Robinjack | jan 14, 2019
  Truly an incredible expansion. I have perused this great post. A debt of gratitude is in order for sharing data about it. I truly like that. Much obliged so part for your assemble.  Tax Investigation Accountants
 15. Robinjack | jan 14, 2019
  Exceptionally decent article, I appreciated perusing your post, extremely pleasant offer, I need to twit this to my adherents. Much appreciated!.  Tax Investigation Accountants
 16. Robinjack | jan 14, 2019
  I havent any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an extraordinary human..thanks for imparted this to us.  Tax Investigation Accountants
 17. Robinjack | jan 14, 2019
  much obliged to you for your fascinating infomation.  Tax Investigation Accountants
 18. Robinjack | jan 14, 2019
  More often than not I don't make remarks on sites, yet I'd like to say this article truly constrained me to do as such. Truly pleasant post!  Tax Investigation Accountants
 19. Susanne J. Levine | jan 14, 2019
  This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.type c hard disk
 20. obat herba terbaik | jan 14, 2019
  I can only say thank you, for sharing information about health. Don't forget to visit our page. Thank you |  Benjolan Di badan | 100% Ampuh obat pengap alami | dan manjur Manfaat QnC Gamat Emas 100% Herbal
 21. ahmed | jan 13, 2019
  Your post is astonishing. You have some extremely skilled writers. I wish you the best of accomplishment.Self Assessment Tax Return Advice
 22. ahmed | jan 13, 2019
  You gave a significant support of the network. Much obliged to you for making such an extraordinary showing with regards to every one of these years.filing my Self Assessment Tax Return
 23. Never Have I Ever | jan 12, 2019
  What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up.Never Have I Ever
 24. defa | jan 12, 2019
  Who is more to be pitied, a writer bound and gagged by policemen or one living in perfect freedom who has nothing more to say? cara mengobati kurap di leher belakang
 25. MERRY | jan 11, 2019
  Thanks for Sharing. This blog post really grabbed my attention. With that said I am going to subscribe. Therefore I will get more updates on what you have to say. writing as Please keep I want to learn more.dpboss mpboss matka, and also on indian kalyan matka in Mumbai satta king result today
 26. Truth or Dare | jan 11, 2019
  Hey, great blog, but I don’t understand how to add your site in my rss reader. Can you Help me please?Truth or Dare
 27. Ethan Lee | jan 11, 2019
  Has your professor assigned you a complicated assignment topic? Are you finding issues to deal with that topic? Then you should avail our assignment writing services in the UK. Our assignment experts will help you deal with complex assignment topics.
 28. Would You Rather | jan 11, 2019
  Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also.Would You Rather
 29. bilal khan | jan 10, 2019
  I obviously getting a charge out of each and every piece of it. It is a remarkable site and superior to average offer. I need to support your heart. Exceptional business! Every one of you complete an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep doing brillianthttps://galadrielmusic.com/tag/secrets
 30. ahmed | jan 09, 2019
  Much obliged to you for sharing so incredible thing to us. I unquestionably appreciating each and every piece of it I have you bookmarked to look at new stuff you post decent post, much obliged for sharing.https://galadrielmusic.com/tag/guitar
 31. bilal khan | jan 09, 2019
  I irrefutably getting a charge out of every single bit of it. It is an unprecedented site and better than average offer. I have to favor your heart. Extraordinary employment! All of you finish an unfathomable blog, and have some uncommon substance. Continue doing marveloushttps://galadrielmusic.com/tag/online
 32. ahmed | jan 09, 2019
  Cherishing the data on this website, you have done exceptional employment on the blog entries. discover more dataWordpress website bouwer
 33. Christopher H. Bailey | jan 09, 2019
  Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website.Hair loss cure
 34. Damien C. Jackson | jan 09, 2019
  I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.Honeywell
 35. ahmed | jan 08, 2019
  Magnificent data on your blog, thank you for setting aside the opportunity to impart to us. Stunning understanding you have on this current, it's decent to discover a site that subtleties so much data.Webdesign website
 36. bilal khan | jan 07, 2019
  This is a wonderful moving article.I am fundamentally content with your astounding work.You put to an unprecedented degree surprisingly strong information. Keep it up. Keep blogging. Meaning to reviewing your nextSelf Assessment Tax Returns Tax Advisors
 37. ahmed | jan 07, 2019
  Fascinating and stunning how your post is! It Is Useful and accommodating for me That I like it all that much, and I am anticipating Hearing from your nextWebdesign SEO
 38. His Secret Obsession | jan 07, 2019
  Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive.His Secret Obsession
 39. Juliana | jan 07, 2019
  The black mark of having a bad credit stops your bank manager from placing the stamp of approval on your inbox loan loan direct lender only application form. This is good part of these inbox loan direct lender payday loans company that the borrowers who even have poor credit score don’t feel any kind of humiliation while applying for bad credit personal loans as there is no credit check. USDA inbox loan 300 cash advance direct lender, are similar to the VA government guaranteed loan wherein there is no down payment required. And maybe one of the best options if you take too a lot of obligation and ugly credit bill consolidation inbox loan loan only from direct lender whether you have to still limit the dissatisfied cash rating is countless added complicated. Credit inbox loan low cost payday loans are mortgages that are offered purely based on the financial potential of the borrower without worrying too much about the surety. Firstly you have to decide how much cash you will require, which type of inbox loan direct lender only loans is the best for you; you can also have to make a decision regardless of whether this can be the correct time to make it work and how you are likely to pay for it. 150 generally salaries that are often helpful enough income inbox loan payday advances no credit check removed to realize the public mode for their dollar a bit of extra money. So just remember the tips that are mentioned above which can help you secure a inbox loan sms loans no credit check fast. Which has a frequent bank bank inbox loan quick payday loans direct lenders only it's possible you'll really need to wait some time for the relevant paperwork, checks and formalities for being accomplished. This is the reason inbox loan payday advance lenders only companies demand additional rate and then try to minimize ones own hazard in the case of signature loans.
 40. ahmed | jan 06, 2019
  Some extremely pleasant and utilitarian data on this site , other than I trust the style has wonderful highlightsKosten SEO
 41. ahmed | jan 04, 2019
  I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I certainly truly preferred all aspects of it and I additionally have you spared to fav to take a gander at new data in your siteSelf Assessment Tax
 42. Red Tea Detox | jan 03, 2019
  Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!.Red Tea Detox
 43. ahmed | jan 02, 2019
  It was thinking about whether I could utilize this review on my other site, I will connect it back to your site though.Great ThanksSelf Assessment Tax Returns Accounts
 44. Shawn R. Long | jan 02, 2019
  This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.Hair growth shampoo for men
 45. Eugene B. Hampton | dec 31, 2018
  I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blogsatta matka result today
 46. knock knock Jokes | dec 31, 2018
  Going to graduate school was a positive decision for me. I enjoyed the coursework, the presentations, the fellow students, and the professors. And since my company reimbursed 100% of the tuition, the only cost that I had to pay on my own was for books and supplies. Otherwise, I received a free master’s degree. All that I had to invest was my time.knock knock Jokes
 47. Language of Desire | dec 30, 2018
  I surely acquiring more difficulties from each surprisingly more little bit of it  Language of Desire
 48. Melanie | dec 30, 2018
  A subsidized Stafford mobiloans directlenders is one where the interest on the loan is paid for by the government in contrast to the unsubsidized loan where you will be liable for the cost. They provide you number of mobiloans direct lender payday loans no credit check schemes but suggest you that loan scheme that will be in your budget. The amount of the mobiloans 300 payday loan no credit check awarded is dependent on factors including a student’s financial need, costs in completing the education in the student’s selected school, the student’s enrollment status, and the student’s enrollment period. Getting bad credit unsecured mobiloans online money loans no credit check is simple and fast, as it does not demand any additional documentation regarding the evaluation of collateral. To be qualified for taking signature mobiloans fast cash no credit check direct lender, you must fulfill some terms and conditions which include- . These days, because of the Internet, it's much easier to get an instant car mobiloans official online payday loans. This scheme arranges the mobiloans short term loan direct lender for you within a reasonable rate of interest so that the repayment would not be a burden for you. This scheme does not charge any fee for the application process and not for the approval of mobiloans cash advance payday loan direct lenders. A great credit history is always beneficial for you and your business; it will help you get the mobiloans advance cash loan online payday easily.
 49. hilda | dec 29, 2018
  Tempat Belanja Tas Branded Murah di Batam jual tas import wanita murah - Tempat Wisata Batam Demikian sekilas tentang objek tempat wisata fashion tas di Batam sehingga jadi referensi jika kamu mau belanja atau untuk keluarga besar di grosir tas wanita branded murah .grosir tas n dompet murah grosir tas murah bandung – Grosir Tas Bandung.  Grosir Tas Murah Tas Online 24 Oktober 2017 Pabrik - Konveksi - Grosir Tas Murah Grosir Tas, Agen Tas, Pabrik Tas, Konveksi Tas, jual tas selempang wanita online Home Industri Tas, Souvenir Tas, Gambar Tas, Tas Grosir, Produsen Tas, Pembuat Tas, Jual Tas, Harga Tas,Tas Souvenir, Produksi Tas, Toko Tas, Pengrajin Tas Bandung.
 50. ahmed | dec 29, 2018
  The post is written in incredibly a normal way and it contains particular unwavering data for me. Appreciative to you especially essential data controller, and reason me guaranteeing to share articles here may helpSelf Assessment Tax Returns Accountants

  Leave a comment

  Copyright 2014 USG People